Kroos zal nooit spe­len voor Bar­ça

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - To­ni Kroos zal nooit voor Bar­cel­o­na spe­len. De Duit­se in­ter­na­ti­o­nal staat tot 2022 on­der con­tract bij Re­al Ma­drid en zou naar ei­gen zeg­gen, uit res­pect voor de fans van de Ko­nink­lij­ke, nooit kun­nen ver­hui­zen naar Camp Nou. Kroos sluit niet uit dat hij de rest van zijn car­ri­è­re bij Re­al Ma­drid blijft. Mi­chael Laud­rup, Luis En­ri­que, Luis Fi­go en Ro­nal­do speel­den al­le­maal voor zo­wel Re­al Ma­drid als Bar­cel­o­na. Kroos zou nooit de over­stap ma­ken naar de ri­vaal. “Ik ben niet van plan om naar Bar­cel­o­na te gaan”, zegt hij te­gen­over Kic­ker. “Er zijn som­mi­ge trans­fers die je sim­pel­weg niet maakt. Dit heeft veel te ma­ken met res­pect. Res­pect voor tra­di­tie en de fans.” De 26-ja­ri­ge mid­den­vel­der is 32 wan­neer zijn con­tract af­loopt in Esta­dio Ber­na­béu. “Ik zie me­zelf niet meer voet­bal­len als ik 38 of 39 jaar ben. Op mijn 32ste heb ik de bes­te ja­ren ach­ter de rug. Het lijkt mij een mooie leef­tijd om te stop­pen, maar ik kan niet zeg­gen wat er tus­sen nu en de ko­men­de zes jaar ge­beurt.”

(VZ)

To­ni Kroos zal nooit voor Bar­cel­o­na spe­len. De Duit­se in­ter­na­ti­o­nal staat tot 2022 on­der con­tract bij Re­al Ma­drid en zou naar ei­gen zeg­gen, uit res­pect voor de fans van de Ko­nink­lij­ke, nooit kun­nen ver­hui­zen naar Camp Nou. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.