Boa­teng haalt uit naar club­lei­ding

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De ma­chi­ne van Bay­ern Mün­chen sput­tert de af­ge­lo­pen we­ken en na een ne­der­laag bij Borus­sia Dort­mund in de com­pe­ti­tie vo­rig week­end, ging der Re­kord­meis­ter woens­dag ook nog eens on­der­uit bij FK Rost­ov. Jé­rô­me Boa­teng maak­te in die wed­strijd in Rus­land geen ge­wel­di­ge in­druk en dat kwam hem op com­men­taar van voor­zit­ter Karl-Heinz Rum­me­ni­ge te staan.

De be­stuur­der ver­tel­de na die wed­strijd dat de ver­de­di­ger ‘zijn ba­lans weer moet her­vin­den’ en dat het ‘goed voor hem zou zijn als hij weer met zijn bei­de be­nen op de grond be­landt’ en die uit­spra­ken zijn nu bij Boa­teng in het ver­keer­de keel­gat ge­scho­ten: “Ik kan al­leen maar la­chen om zijn com­men­taar”, liet de Duits in­ter­na­ti­o­nal zon­dag op­te­ke­nen door de Duit­se me­dia.

“Zeg het dan recht in mijn ge­zicht. Als hij dat de vol­gen­de keer doet, is al­les weer goed”, sluit hij af. Bay­ern boek­te af­ge­lo­pen za­ter­dag ove­ri­gens meer suc­ces. De num­mer twee van de Bundesliga won de top­per te­gen Bay­er Le­ver­ku­sen met 2-1. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.