Del Bosque zou stem­men voor Si­me­o­ne

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vi­cen­te del Bosque was als bonds­coach van Span­je ja­ren­lang stem­ge­rech­tigd voor de Bal­lon d’Or en hoe­wel hij in­mid­dels het stok­je over heeft ge­ge­ven aan Ju­len Lop­ete­gui, en dus niet meer mag stem­men voor de tot The Best FIFA Foot­ball Awards om­ge­doop­te prij­zen, heeft hij wel een dui­de­lij­ke me­ning over wie moet wor­den uit­ge­roe­pen tot bes­te coach.

“Ik zou het ge­wel­dig vin­den als een Spaan­se coach zou win­nen, maar eer­lijk ge­zegd zou ik zelf voor Diego Si­me­o­ne gaan. Ik denk dat, dit jaar niet mee­ge­re­kend, zijn pres­ta­ties van de af­ge­lo­pen ja­ren erg in­druk­wek­kend zijn”, ver­telt de Span­jaard op de of­fi­ci­ë­le web­si­te van de We­reld­voet­bal­bond. “Hij heeft het team een iden­ti­teit ge­ge­ven en het echt zijn team ge­maakt. Ze doen al ja­ren mee om de prij­zen. Ik zou niet ver­der kij­ken en dat is geen min­ach­ting van de rest van de ge­no­mi­neer­den. Ik wil graag dui­de­lijk ma­ken dat ik voor ie­der­een veel res­pect heb.” Del Bosque had zelf de hui­di­ge coa­ches van Re­al Ma­drid en Bar­cel­o­na on­der zijn hoe­de toen zij nog voet­bal­den bij de Ko­nink­lij­ke, maar hij durft niet te zeg­gen wie er van Zi­né­di­ne Zi­da­ne en Luis En­ri­que de be­te­re trai­ner is: “Ik weet niet hoe ze zijn, dat moet je van dicht­bij mee­ma­ken. Tot­dat je ze in de kleed­ka­mer aan het werk hebt ge­zien, kun je geen me­ning vor­men en het zou een fout zijn om dat wel te doen. Wat ik wel kan zeg­gen is dat ze bei­den een an­de­re hou­ding heb­ben als je ze op tv ziet, maar ze doen het al­le­bei ge­wel­dig.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.