En­ri­que be­looft be­te­re pres­ta­tie in El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na ver­speel­de een week voor El Clá­si­co twee pun­ten op be­zoek bij Re­al So­cie­dad (1-1). Luis En­ri­que be­looft be­ter­schap voor de wed­strijd te­gen Re­al Ma­drid. “Re­al So­cie­dad was in al­le as­pec­ten su­pe­ri­eur aan ons”, ver­tel­de En­ri­que na af­loop te­gen Spaan­se me­dia. “We speel­den de slecht­ste weds­tijd van dit tijd­perk. Dat het 1-1 is ge­wor­den is bij­na een won­der. Win­nen zou on­eer­lijk zijn ge­weest en ik moet Re­al fe­li­ci­te­ren. Het lag ook aan de te­gen­stan­der. Ze zet­ten met zes spe­lers druk en on­ze lan­ge pas­ses werk­ten niet. We won­nen niet eens vijf pro­cent van on­ze du­els. Dan valt er ook wei­nig aan te doen. In de twee­de helft wa­ren we een beet­je be­ter, maar bij lan­ge na niet ge­noeg. Door een op­le­ving van Mes­si en Ney­mar kwa­men we te­rug in de wed­strijd, maar ver­der stel­de het niet veel voor. We ver­die­nen het niet om een punt te­rug naar Bar­cel­o­na te ne­men.” Bar­cel­o­na gaat de wed­strijd vol­gen­de week za­ter­dag te­gen Re­al is met zes pun­ten ach­ter­stand. “Het is over­dre­ven om te zeg­gen dat op de der­tien­de speel­dag de ti­tel is ver­speeld, maar het moet wel be­ter. Er staat een an­der Bar­cel­o­na in El Clá­si­co. Wed­strij­den te­gen Re­al Ma­drid zijn be­lang­rijk en be­slis­send. Ik ben er ze­ker van dat we er een strijd van gaan ma­ken.”

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.