Gu­ar­di­o­la noemt zes ti­tel­kan­di­da­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft in de Pre­mier Le­a­gue al elf pun­ten ach­ter­stand op kop­lo­per Chel­sea, maar Man­ches­ter Ci­ty­ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la sluit de stads­ri­vaal nog niet uit. In to­taal re­kent Gu­ar­di­o­la nog zes clubs tot de ti­tel­kan­di­da­ten. Naast zijn ei­gen club noemt Gu­ar­di­o­la Chel­sea, Li­ver­pool, Ar­sen­al, Tot­ten­ham Hot­spur en Man­ches­ter Uni­ted. “De com­pe­ti­tie is dit jaar ui­terst on­voor­spel­baar. Het gaat be­slist wor­den in de laat­ste twee of drie maan­den”, zegt Gu­ar­di­o­la te­gen de BBC. Dat Chel­sea en Li­ver­pool geen ver­plich­tin­gen heb­ben in Eu­ro­pa is vol­gens Gu­ar­di­o­la een enorm voor­deel voor die clubs.

“We heb­ben acht wed­strij­den meer ge­speeld dan Chel­sea en Li­ver­pool. Daar­om zijn we ook zo blij dat we nog in de buurt van de kop staan. Ze­ven of acht wed­strij­den meer in de Cham­pi­ons Le­a­gue, na­dat je naar Sto­ke Ci­ty of West Brom­wich Al­bi­on bent ge­gaan… Dan is het goed dat we nog bij Chel­sea en Li­ver­pool, die niet in Eu­ro­pa ac­tief zijn, staan.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.