KNVB-voor­zit­ter on­der vuur door ge­brek aan lei­der­schap

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ver­schei­de­ne clubs uit het prof­voet­bal drei­gen vandaag niet te stem­men bij de her­ver­kie­zing van Mi­chael van Praag als KNVB-voor­zit­ter, zo meldt de Volks­krant. Het is een be­stuur­lij­ke cha­os bij de bond en dat ne­men de clubs Van Praag kwa­lijk. De clubs ver­wij­ten Van Praag on­der meer een ge­brek aan lei­der­schap. De Raad van Com­mis­sa­ris­sen sneu­vel­de, Bert van Oost­veen stap­te op als di­rec­teur be­taald voet­bal en de aan­stel­ling van be­oogd op­vol­ger Gijs de Jong werd op­ge­schort.

Van Praag moet uit­leg ge­ven over de wan­or­de bij de bond en als de uit­leg de clubs niet be­valt, wil­len ze dat hij op­stapt. Ook ne­men de clubs het de voor­zit­ter kwa­lijk dat hij bij de UE­FA in­stem­de met het plan om toon­aan­ge­ven­de voet­bal­lan­den een gro­ter aan­deel te ge­ven in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Voor Ne­der­land­se clubs wordt het moei­lij­ker het hoofd­toer­nooi te be­rei­ken. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.