Klopp wacht op dui­de­lijk­heid Cou­t­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Phi­lip­pe Cou­t­in­ho viel af­ge­lo­pen week­end bij Li­ver­pool ge­bles­seerd uit, maar de club hoort la­ter pas hoe ern­stig de kwet­suur is. Ma­na­ger Jürgen Klopp is niet zo po­si­tief.

Bij Li­ver­pool vreest men dat Cou­t­in­ho zijn en­kel­ban­den heeft be­scha­digd. In dat ge­val zou de Bra­zi­li­aan lang uit de rou­la­tie zijn. Cou­t­in­ho raak­te za­ter­dag ge­bles­seerd tij­dens de eer­ste helft van de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Sun­der­land (2-0). “We wach­ten op de re­sul­ta­ten van een scan, dan we­ten we voor hoe­lang hij bui­ten­spel staat. Het mooi­ste zou zijn als Phi­lip­pe niet af­we­zig zal zijn, maar dat is niet echt aan­ne­me­lijk”, zei Klopp gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie voor de Le­a­gue Cup-wed­strijd van vandaag. Dan spe­len The Reds te­gen Leeds Uni­ted. Door de over­win­ning op Sun­der­land blijft het elf­tal van Klopp twee­de in de Pre­mier Le­a­gue, met even­veel pun­ten als num­mer drie Man­ches­ter Ci­ty. Kop­lo­per Chel­sea, dat Tot­ten­ham Hot­spur de eer­ste com­pe­ti­tie­ne­der­laag van dit sei­zoen toe­dien­de, heeft slechts een punt voor­sprong.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.