Ro­bin­hood ver­liest op be­zoek bij Bo­to­p­a­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Ro­bin­hood heeft het on­der­spit moe­ten del­ven in de der­de speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond op be­zoek bij Bo­to­p­a­si. De rood­groe­ne for­ma­tie ging met 2-1 ten on­der in het NGVB-sta­di­on. Bo­to­p­asie komt door de­ze over­win­ning op zes pun­ten, ter­wijl Ro­bin­hood blijft ste­ken op vier pun­ten.

Ro­bin­hood be­gon heel goed aan dit du­el en nam al in de acht­ste mi­nuut de lei­ding via Ce­re­zo Haabo. Naar­ma­te de wed­strijd vor­der­de, kwam Bo­to­p­a­si steeds be­ter in zijn spel en dit le­ver­de een doel­punt op. In de 39ste mi­nuut schoot Jur­main Mac Do­nald de 1-1 bin­nen. Bo­to­p­a­si ein­di­ge de eer­ste helft sterk en be­gon ook sterk aan de twee­de helft. Ro­bin­hood kreeg het moei­lijk en kwam in de 60ste mi­nuut op een 2-1 ach­ter­stand door een doel­punt van de Bra­zi­li­aan Alan Da Costa. Hier­na pro­beer­de Ro­bin­hood nog een ge­lijk­ma­ker te sco­ren, maar dit luk­te niet. Bo­to­p­a­si speel­de een fy­sie­ke wed­strijd en wist zijn voor­sprong goed te ver­de­di­gen. Een te­gen­slag voor Bo­to­p­a­si is dat Rod­ney Dal­four rood werd ge­kleurd in de 92ste mi­nuut. Hij zal dus in de vol­gen­de speel­ron­de niet be­schik­baar zijn wan­neer zijn team uit­komt te­gen SNL. Rod­ney Abel, trai­ner van Bo­to­p­a­si, is zeer te­vre­den met de be­haal­de over­win­ning. Hij zegt dat het team de ko­men­de da­gen har­der zal wer­ken en zal pro­be­ren om be­ter te wor­den. De vol­gen­de te­gen­stan­der van Bo­to­p­a­si is SNL. De for­ma­tie van Abel heeft nu zes pun­ten uit drie wed­strij­den. Bo­to­p­a­si won de eer­ste wed­strijd met 2-0 van Voor­waarts en ver­loor de twee­de met 2-1 van Wal­king Boyz Co­map­ny (WBC).

Ro­bin­hood speel­de zijn eer­ste wed­strijd 2-2 ge­lijk te­gen WBC en won de twee­de van Voor­waarts met 4-1. De vol­gen­de te­gen­stan­der van de rood­groe­ne for­ma­tie is Trans­vaal.

Alan Da Costa (r) van Bo­to­p­a­si pro­beert langs zijn te­gen­stan­der te gaan. (Fo­to: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.