De Bye scheids­rech­ter tij­dens Bar­ba­dos In­de­pen­den­ce Cup 2016

Times of Suriname - - SPORT -

JUDO - An­ge­la de Bye, twee­de dan ju­do­ka, was van 24 tot en met 27 no­vem­ber 2016 in Bar­ba­dos om ons land te ver­te­gen­woor­di­gen als scheids­rech­ter tij­dens de Bar­ba­dos In­ter­na­ti­o­nal In­de­pen­den­ce Cup 2016. Voor de Su­ri­naam­se ju­do­ka is dit geen nieu­we er­va­ring. De Bye stond voor de vier­de keer als scheids­rech­ter op de mat tij­dens dit jaar­lijks te­rug­ke­rend toer­nooi. Aan dit toer­nooi de­den 120 ju­do­ka’s uit zes ver­schil­len­de lan­den mee.

Het scheids­rech­ters­team be­stond dit jaar uit: twee ver­te­gen­woor­di­gers uit de VS, twee uit Mart­i­ni­que, twee van Bar­ba­dos, één uit de Ba­ha­mas en ui­ter­aard één uit Su­ri­na­me (on­der wie twee A-re­fe­rees en één B-re­fe­ree). Het stre­ven van De Bye was om ons land ook als re­fe­ree op de kaart te zet­ten. De Bye heeft vier ke­ren op het Air Fran­ce Toer­nooi in Frans Gu­y­a­na als scheids­rech­ter op de mat ge­staan. Ver­mel­dens­waard is dat De Bye te­vens na­ti­o­na­le re­fe­ree in Su­ri­na­me is: de hoog­ste na­ti­o­na­le graad in de scheids­rech­ters­we­reld.

Met het oog op haar stre­ven wil An­ge­la heel graag gaan voor haar in­ter­na­ti­o­nal C cer­ti­fi­ca­ti­on, om daar­na lang­zaam op te klim­men naar ni­veau B en uit­ein­de­lijk ni­veau A te be­ha­len. Haar col­le­ga scheids­rech­ters heb­ben haar na dit toer­nooi ook aan­ge­moe­digd om ze­ker er­voor te gaan, aan­ge­zien ze heel veel po­ten­tie heeft. In de Su­ri­naam­se ju­do­we­reld pres­te­ren dus niet al­leen on­ze ju­do­kas op de mat, maar ook on­ze scheids­rech­ters le­ve­ren uit­mun­ten­de pres­ta­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.