Sti­bu­la rich­ting fi­na­le der­de klas­se

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Sti­bu­la gaat naar de fi­na­le van de play-offs van de der­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Na twee wed­strij­den was de se­rie­stand 1-1. In de der­de en be­slis­sen­de game wist Sti­bu­la over­tui­gend met 6-1 te win­nen van Styx MN Car Cen­ter, en de win­naar gaat hier­door rechts­reeks naar de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer via de her­kan­singserie als­nog de fi­na­le kan ha­len.

Sti­bu­la was het be­te­re team van­af het be­gin van dit du­el. In de twaalf­de mi­nuut maak­te Da­mien­do Plein de 1-0 en in de 21ste mi­nuut schoot Ste­fa­no Mac Do­nald de 2-0 bin­nen. Met de­ze sco­re gin­gen de teams rus­ten. Styx MN Car Cen­ter be­gon wat be­ter aan de twee­de helft, maar al heel vroeg kreeg het team een te­gen­doel­punt te ver­wer­ken. Kel­vin Ko­ni­ki zorg­de voor de 3-0. Styx MN Car Cen­ter re­a­geer­de snel en een mi­nuut la­ter maak­te Lo­reno Wie­bers een aan­slui­tings­tref­fer: 3-1. Styx MN Car Cen­ter voer­de de druk op en ging op­zoek naar de vol­gen­de tref­fer, maar de­ze kwam niet. In de laat­ste mi­nu­ten van dit du­el nam Sti­bu­la af­stand van zijn te­gen­stan­der door doel­pun­ten van Mac Do­nald en Renal­do To­lud, die twee keer tref­ze­ker was. Hier­door won Sti­bu­la over­tui­gend met 6-1. Styx MN Car Cen­ter zal uit­ko­men te­gen Bar­ka in de her­kan­singserie, die ook een best of three se­rie is. De win­naar zal zich plaat­sen voor de fi­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.