All Stars naar fi­na­le twee­de­klas­se

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – All Stars heeft zich ten kos­te van For­ca 16 ge­plaatst voor de fi­na­le van de play-offs van de twee­de­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Na twee wed­strij­den stond de se­rie­stand op 1-1. In de der­de en be­slis­sen­de game wist All Stars met 8-4 te win­nen en zich zo­doen­de recht­streeks te plaat­sen voor de fi­na­le. For­ca 16 krijgt nog een kans om de fi­na­le te ha­len door in de her­kan­singserie te spe­len te­gen FCB.

Bei­de teams wa­ren aan el­kaar ge­waagd in de eer­ste helft en gin­gen met een 3-3 tus­sen­stand rus­ten. Dje­ven Wee­wee scoor­de een keer voor All Stars in de­ze helft, ter­wijl Ny­da Di­mi­tri twee keer tref­ze­ker was. Voor For­ca 16 wist Le­vi Kwa­koe een keer het net te vin­den en Le­an­dro Cre­ton was twee keer tref­ze­ker. Ook in de twee­de helft was de strijd ge­lijkop­gaand, maar de be­slis­sing viel pas in de laat­ste vier mi­nu­ten van dit du­el. In de 46ste mi­nuut maak­te Ti­mo­thy Yzer de 4-3 voor All Stars, en hier­na ging For­ca 16 vol in de aan­val, waar­door de te­gen­stan­der meer ruim­te kreeg in de voor­hoe­de. Gel­ton Alp­hons vond nog twee keer het net voor All Stars, ter­wijl Yzer en Ny­da elk een keer tref­ze­ker wa­ren. Voor For­ca 16 scoor­de Do­no­van Vis­ma­le nog eens, en hier­door werd de eind­stand be­paald op 8-4.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.