Leo Vic­tor blijft on­ge­sla­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Leo Vic­tor blijft on­ge­sla­gen in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Het team won in het Es­sed­sta­di­on in de der­de ron­de van Jong Ram­baan met 4-0. Bij de rust­stond Leo Vic­tor al voor met 2-0. Chris­top­her Hall, Ro­ma­no Hol­tuin, Cons­wel­lo Gre­gor en Serg­in­ho Me­nig maak­ten de doel­pun­ten voor de win­nen­de par­tij. Voor Leo Vic­tor is het de der­de over­win­ning op rij. Hier­door staat het team ook op de eer­ste plaats met de vol­le winst uit drie wed­strij­den. Leo Vic­tor be­hoort sa­men met ti­tel­ver­de­di­ger Inter Moen­go Tapoe en Wal­king Boyz Com­pa­ny tot de teams die nog on­ge­sla­gen zijn in de com­pe­ti­tie. Voor Jong Ram­baan is dit de twee­de ne­der­laag en het team be­zet zo de ne­gen­de plaats met drie pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.