Vrou­wen­vol­ley­bal­se­lec­tie wint ook van Aru­ba

Times of Suriname - - SPORT -

VOLLEYBAL - De na­ti­o­na­le vrou­wen­vol­ley­bal­se­lec­tie van Su­ri­na­me heeft het vrou­wen­vol­ley­bal WK-kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi 2018 win­nend af­ge­slo­ten en plaats zich zo voor de vol­gen­de ron­de. In groep B werd in vier sets (25-19, 21-25, 25-13 en 25-19) ge­won­nen van het gast­land, Aru­ba. De wed­strijd duur­de 93 mi­nu­ten.

Su­ri­na­me had voor de wed­strijd ver­ze­kerd van het kam­pi­oen­schap in zijn groep, om­dat het van Ha­ï­ti en Mart­i­ni­que had ge­won­nen. Mart­i­ni­que ein­dig­de op de twee­de plaats, door in een vijf­set­ter (17-25, 25-19, 2523, 23-25 en 16-14) te win­nen van Ha­ï­ti.

Mart­i­ni­que heeft zich hier­door sa­men met Su­ri­na­me ge­plaatst voor de twee­de ron­de. Aru­ba heeft al­le drie wed­strij­den ver­lo­ren. Cap­tain Jac­kie Tous­saint van Aru­ba zegt dat zijn team iets heeft ge­daan dat de twee an­de­re lan­den niet heeft kun­nen doen en dat is een set pak­ken te­gen Su­ri­na­me. Trai­ner Daan Klein­bus­sink van Aru­ba zegt dat Su­ri­na­me een heel goed team is. Hij was voor­al blij met de in­zet van zijn team, on­danks de twee ne­der­la­gen. Cap­tain Cheryl Br­unings van Su­ri­na­me zegt dat het doel waar­voor het team daar was, is ge­haald. “Wij wa­ren ge­ko­men om het toer­nooi te win­nen. Ik ben heel dank­baar en trots op mijn team”, zegt Br­unings. Naast Su­ri­na­me en Mart­i­ni­que heb­ben Cur­acao (groep A), Uni­ted Sta­tes Vir­gin Is­lands (groep A), Gu­a­de­lo­pe (groep C) en Ba­ha­mas (groep C) ge­plaatst voor de twee­de ron­de, die vol­gend jaar ju­li zal plaats­vin­den in Ja­mai­ca. Tri­nidad & To­ba­go en Ja­mai­ca heb­ben zich au­to­ma­tisch ge­plaatst voor de twee­de ron­de. De vol­gen­de edi­tie van de Wo­men’s World Cham­pi­ons­hip zal in Ja­pan ge­hou­den wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.