Ros­berg dankt F1-we­reld­ti­tel aan Schu­ma­cher

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Ni­co Ros­berg be­dankt land­ge­noot, voor­ma­li­ge team­ge­noot en ze­ven­vou­di­ge F1-we­reld­kam­pi­oen Mi­chael Schu­ma­cher voor de hulp bij het be­ha­len van Ros­bergs eer­ste we­reld­ti­tel.

“Hij heeft een aan­deel in mijn ti­tel”, stel­de de kers­ver­se we­reld­kam­pi­oen na de slot-Grand Prix in Abu Dha­bi. “In de ge­vech­ten met de bes­te cou­reur al­ler tij­den heb ik heel veel ge­leerd.” Ros­berg maak­te zijn For­mu­le 1-ra­ce­de­buut in 2006; het laat­ste jaar dat Schu­ma­cher bij Fer­ra­ri reed tot zijn co­me­back in 2010. Bo­ven­dien wa­ren de Duit­sers van 2010 tot en met 2012 team­ge­no­ten bij de ren­stal van Mer­ce­des. Daar­na ging ‘Schu­mi’ de­fi­ni­tief met pen­si­oen. No­ta be­ne Le­wis Ha­mil­ton volg­de hem op: de Brit ver­sloeg Ros­berg in 2013 en 2014 in de strijd om het we­reld­kam­pi­oen­schap.

“Ik heb hoop dat Mi­chael mee­krijgt dat ik ge­won­nen heb”, stelt Ros­berg over zijn ou­de men­tor, over wiens ge­zond­heid nog al­tijd zeer wei­nig be­kend is na het ski­on­ge­luk dat hem drie jaar ge­le­den trof.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.