Ig­gy Aza­lea fe­li­ci­teert plas­tisch chi­rurg

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ig­gy Aza­lea schaamt zich niet voor haar cos­me­ti­sche in­gre­pen. De 26-ja­ri­ge rap­per fe­li­ci­teer­de op In­st­agram haar plas­tisch chi­rurg met zijn ver­jaar­dag. “Het lijkt mis­schien lo­gisch maar ik waar­deer de man aan wie ik mijn ge­wel­di­ge neus en bor­sten heb te dan­ken”, schreef Aza­lea bij een fo­to van haar sa­men met de chi­rurg. Dok­ter As­h­kan Gha­va­mi re­a­geer­de dank­baar: “Dui­zend maal dank voor al­les! Je lef en zelf­ver­trou­wen ver­die­nen res­pect! Mijn ver­jaar­dag is com­pleet”, al­dus de arts. Aza­lea liet in 2015 we­ten dat ze een neus- en borst­cor­rec­tie heeft on­der­gaan bij Gha­va­mi. Maar dat was niet al­les. De 26-ja­ri­ge Au­stra­li­sche ar­tiest nam ook een ver­jon­gings­kuur van haar huid­cel­len in het ge­zicht. “Men­sen moe­ten cos­me­ti­sche in­gre­pen bij vrou­wen meer ac­cep­te­ren”, zei Aza­lea in 2015 over haar in­gre­pen te­gen het tijd­schrift El­le. (De Te­le­graaf/fo­to’s: ido­la­tor.com en ce­leb­ma­fia.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.