Brad Pitt niet aan het da­ten met Ka­te Hud­son

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ge­ruch­ten dat Brad Pitt aan het da­ten zou zijn met ac­tri­ce Ka­te Hud­son, zijn niet waar. Het Au­stra­li­sche Wo­men’s Day-ma­ga­zi­ne hielp het be­richt de we­reld in. “Ka­te is Brads ‘mys­te­ri­eu­ze’ vrouw in zijn le­ven. Ze zijn de laat­ste paar we­ken ex­treem clo­se ge­weest en heb­ben el­kaar in het ge­heim meer­de­re ke­ren ge­zien”, claim­de een bron van het ma­ga­zi­ne. “Het zijn twee gro­te ster­ren die el­kaar erg aan­trek­ke­lijk vin­den en graag met el­kaar op­trek­ken. Ze ge­nie­ten dan ook van el­kaars ge­zel­schap.” Maar een bron van Dai­ly Mail wijst dit ge­rucht naar het rijk der fa­be­len. Ka­te zou on­langs wel ge­zegd heb­ben dat Brad ‘heel, heel erg knap is’, maar van da­ten is ze­ker geen spra­ke. Brad zou het ook veel te druk heb­ben om te da­ten; hij ver­schijnt re­gel­ma­tig met te­gen­speel­ster Ma­ri­on Cot­til­lard op de ro­de lo­per voor zijn nieu­we film Al­lied en daar­naast ‘vecht’ hij nog al­tijd met zijn ex An­ge­li­na Jo­lie om de voog­dij van hun zes kin­de­ren. (De Te­le­graaf/fo­to: ce­le­buzz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.