Alia Bhatt en Saif Ali Khan zoe­ken ver­blijf voor die­ren

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Saif Ali Khan, Alia Bhatt, So­ha Ali Khan en Ku­nal

Kem­mu wa­ren aan­we­zig bij Adop­ta­thon, waar die­ren­lief­heb­bers uit meer dan 150 In­di­a­se pups en kit­tens kun­nen kie­zen voor adop­tie. Het doel is om ver­blij­ven voor de­ze die­ren te vin­den. Ku­nal, die za­ter­dag ver­ge­zeld werd door zijn vrouw So­ha zegt dat zij dit al drie jaar on­der­steu­nen. “We zijn ge­hecht er­aan. De laat­ste keer had­den wij twee pup­pies ge­a­dop­teerd. Ik ben dank­baar dat de ver­e­ni­ging het goe­de werk voort­zet.” So­ha voegt daar­aan toe dat zij men­sen al­tijd heb­ben aan­ge­moe­digd om tijd door te bren­gen met die­ren. Ac­teur Ku­nal zegt dat hij een hon­den­lief­heb­ber is, maar Alia, die sa­men met zus Sha­heen op het evenement was, wil­de kat­ten naar huis mee­ne­men. Zij heeft al twee kat­ten thuis, maar zou nog een wil­len mee­ne­men. Haar moe­der waar­schuw­de ech­ter dat niet te doen, om­dat zij niet voor de bees­ten kan zor­gen Haar nieu­we film Dear Zin­da­gi, een ko­me­die­dra­ma, ge­re­gis­seerd door Gau­ri Shin­de en ge­pro­du­ceerd door Red Chil­lies En­ter­tain­ment, Ka­ran Jo­har en Gau­ri Shin­de (Ho­pe Pro­duc­ti­ons) wordt mo­men­teel in de bios­co­pen ver­toond. De ac­teurs zijn Shah Rukh Khan, Adi­tya Roy Ka­pur,

Ku­nal Kap­oor, Ali Za­far, Angad Be­di en Sid­dharth Shuk­la. (in­di­a­ti­mes.com/ fo­to: hd1080pwall­pa­per.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.