Hei­ne­ken ver­hoogt bier­pro­duc­tie in Viet­nam

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Hei­ne­ken is van plan de bier­pro­duc­tie van zijn Viet­na­me­se brou­we­rij Viet­nam Bre­wery-Vung Tau te ver­twaalf­vou­di­gen. Met de for­se ver­ho­ging wil de bier­gi­gant pro­fi­te­ren van de enor­me groei van de bier­con­sump­tie in het Azi­a­ti­sche land.

Bij Hei­ne­ken Viet­nam Bre­wery-Vung Tau, dat in ju­li werd over­ge­no­men van de Deen­se brou­wer Carls­berg, wordt mo­men­teel 50 mil­joen li­ter per jaar ge­brou­wen.

Het Viet­na­me­se mi­nis­te­rie laat we­ten dat Hei­ne­ken een aan­vraag heeft in­ge­diend om dat op te mo­gen krik­ken tot 610 mil­joen li­ter. De ver­wach­ting is dat dat voor­stel wordt goed­ge­keurd.

Viet­nam is een be­lang­rij­ke groei­markt voor brou­wers. De bier­con­sump­tie in het land, met zijn groei­en­de en steeds rij­ke­re be­vol­king en le­ven­di­ge bar­cul­tuur, zit al ja­ren in de lift. Dit jaar wordt er on­ge­veer 3,3 mil­jard li­ter bier ge­dron­ken, te­gen 2020 komt dat naar ver­wach­ting uit op 4,1 mil­jard li­ter. (NU. nl/fo­to: rek­lamer­ak­kers.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.