Nik­kei met een klein ver­lies ge­slo­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De aan­de­len­beurs in Ja­pan is de eer­ste ses­sie van de nieu­we han­dels­week met een klein ver­lies ge­slo­ten. Be­leg­gers in To­kio na­men gis­te­ren een adem­pau­ze na de op­mars van de af­ge­lo­pen da­gen.

On­der meer de duur­de­re yen zet­te aan­de­len van ex­por­te­ren­de be­drij­ven on­der druk. De Nik­kei-in­dex sloot uit­ein­de­lijk met een ver­lies van 0,1 pro­cent op 18.356,89 pun­ten. Au­to­ma­kers als Su­zu­ki en Mit­su­bis­hi Mo­tors be­hoor­den met min­nen van 1,6 pro­cent bij de op­val­len­de ver­lie­zers. Ook hor­lo­ge­ma­ker Ci­ti­zen Watch (min 2,8 pro­cent) deed een stap te­rug.

El­ders in Azië was het beeld ge­mengd. De Kos­pi in Se­oul stond 0,2 pro­cent ho­ger. Zwaar­ge­wicht Sams­ung droeg daar met een winst van 1,6 pro­cent ste­vig aan bij. Het tech­con­cern zou vol­gens in­ge­wij­den een split­sing van ac­ti­vi­tei­ten over­we­gen. Daar­mee zou Sams­ung te­ge­moet ko­men aan de wens van on­der meer het ac­ti­vis­ti­sche in­ves­te­rings­fonds El­li­ott Ma­na­ge­ment.

De All Or­di­na­ries sloot 0,7 pro­cent in de min. De Hang Seng in Hong­kong stond tus­sen­tijds 0,9 pro­cent ho­ger.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.