Bry­an Gar­nier ver­laagt koers­doel En­gie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PARIJS - Bry­an Gar­nier heeft gis­te­ren het koers­doel voor En­gie ver­laagd van 17,00 naar 15,60 eu­ro met een on­ge­wij­zig­de koop­aan­be­ve­ling.

Op ba­sis van de cij­fers van En­gie over de eer­ste drie kwar­ta­len van dit jaar be­slo­ten de ana­lis­ten van Bry­an Gar­nier hun taxa­ties voor 2016 en daar­na neer­waarts aan te pas­sen.

Van­we­ge een ne­ga­tie­ve­re kijk op de min­der­heids­be­lan­gen en de te be­ta­len be­las­tin­gen pas­te het beurs­huis de taxa­ties voor de winst per aan­deel ster­ker neer­waarts aan. Waar de ana­lis­ten aan­van­ke­lijk re­ken­den op een sa­men­ge­stel­de jaar­lijk­se winst­groei per aan­deel van 3,9 pro­cent, mik­ken zij nu op een vlak­ke ont­wik­ke­ling. Bry­an Gar­nier hand­haaf­de even­wel de koop­aan­be­ve­ling om­dat het lo­pen­de trans­for­ma­tie­plan de weg kan pla­vei­en voor een ‘fors’ koers­her­stel. De ver­koop van de ex­plo­ra­tie en pro­duc­tie-ac­ti­vi­tei­ten blijft daar­bij de be­lang­rijk­ste aan­ja­ger, al­dus het beurs­huis.

Op een ro­de beurs steeg En­gie gis­te­ren 0,5 pro­cent naar 11,60 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.