Geld­hoe­veel­heid eu­ro­zo­ne stijgt min­der hard

Times of Suriname - - ECONOMIE -

FRANK­FURT - De geld­hoe­veel­heid in de eu­ro­zo­ne is in ok­to­ber min­der hard ge­ste­gen dan een maand eer­der. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank. In ok­to­ber steeg de maat­schap­pe­lij­ke geld­hoe­veel­heid, kort­weg M3, met 4,4 pro­cent. In sep­tem­ber steeg de geld­hoe­veel­heid nog met 5,1 pro­cent. Eer­der werd over sep­tem­ber een groei van 5,0 pro­cent ver­meld. Ver­der steeg de kre­diet­ver­strek­king aan niet-fi­nan­ci­ë­le be­drij­ven met 2,1 pro­cent in ok­to­ber, ten op­zich­te van een groei van 2,0 pro­cent in de voor­gaan­de maand. De kre­diet­ver­strek­king aan huis­hou­dens steeg met 1,8 pro­cent en was daar­mee ge­lijk aan het groei­tem­po in sep­tem­ber.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.