Eu­ro wint ter­rein te­rug op dol­lar

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Na de neer­gang in de voor­bije we­ken van­we­ge het toe­ge­no­men op­ti­mis­me over de voor­uit­zich­ten van de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie wist de eu­ro gis­te­ren wat aan kracht te win­nen in ver­ge­lij­king met de dol­lar. De eu­ro trok 0,7% aan naar een ni­veau van $1,066 waar­mee de Eu­ro­pe­se munt de re­cen­te neer­gaan­de lijn te­gen­over de dol­lar een halt heeft toe­ge­roe­pen.

In de aan­loop naar be­lang­rij­ke cij­fers over de Ame­ri­kaan­se ar­beids­markt la­ter de­ze week liet de Ame­ri­kaan­se munt een ver­zak­king zien.

In de af­ge­lo­pen we­ken had de dol­lar nog de wind ste­vig in de rug na de ver­kie­zings­over­win­ning van de ko­men­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.