2016 slecht­ste jaar voor Gre­at Bar­ri­er Reef ooit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Het Gre­at Bar­ri­er Reef heeft nog nooit eer­der zo­veel pro­ble­men ge­had als in 2016. Zo’n 67 pro­cent van het noor­de­lij­ke ge­deel­te is in­mid­dels ge­stor­ven. In mei waar­schuw­den de on­der­zoe­kers van het ARC Cen­tre of Ex­cel­len­ce for Co­ral Reef Stu­dies ook al eens voor de toe­stand van het ko­raal. Toen werd er nog ge­spro­ken van zo’n 35 pro­cent af­ster­vend ko­raal. Het cen­tra­le ge­deel­te van het ko­raal gaat het re­de­lijk goed af: dit jaar stierf zo’n 6 pro­cent af. Het zui­de­lij­ke ge­deel­te is het ge­zondst.

De we­ten­schap­pers waar­schu­wen dat er snel iets moet ver­an­de­ren aan de om­gang met het mi­li­eu: door de op­war­ming van de aar­de wordt het wa­ter steeds war­mer, waar­door het ko­raal ver­bleekt en af­sterft. In fe­bru­a­ri, maart en april was het wa­ter war­mer dan ooit. Eer­der sprak een ad­vies­cen­trum zich al uit over het ef­fect op het toe­ris­me in Au­stra­lië. Uit een on­der­zoek on­der dui­zen­den Azi­a­ten, Ame­ri­ka­nen en Brit­ten, bleek dat een deel van de toe­ris­ten af­ziet van een reis naar een van de na­bij­ge­le­gen ste­den.

(NU.nl)

Toe­ris­me in Au­stra­lië. (The Huf­fing­ton Post Au­stra­lia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.