Bom bij am­bas­sa­de VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - Ex­plo­sie­ven­ex­perts van de Fi­li­pijn­se po­li­tie heb­ben maan­dag een bom bij de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de in Ma­nil­la on­scha­de­lijk ge­maakt. Het ge­bouw was ont­ruimd en de straat waar de am­bas­sa­de aan ligt was ge­du­ren­de twee uur af­ge­slo­ten, be­richt­te het ra­dio­sta­ti­on DZMM. In een prul­len­bak bij de am­bas­sa­de was een ver­dacht pak­ket ge­von­den. Die be­stond uit een fles, die met dra­den was ver­bon­den aan een mo­bie­le te­le­foon. Vol­gens de po­li­tie leek de ge­ïm­pro­vi­seer­de bom op een ex­plo­sief waar­mee in sep­tem­ber in de zui­de­lij­ke stad Da­vao een aan­slag werd ge­pleegd op een markt. Daar­bij vie­len toen vijf­tien doden. (De Te­le­graaf)

De Fi­li­pijn­se bom­ex­perts aan het werk. In een prul­len­bak bij de am­bas­sa­de was een ver­dacht pak­ket ge­von­den. (Fox News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.