Ja­pan­ners kun­nen aan

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Ja­pan­se con­su­men­ten kun­nen bin­nen­kort bel­len met een Star Wars-te­le­foon. Te­le­co­maan­bie­der SoftBank heeft de twee Sharp­te­le­foons, een voor de Dark Si­de en een voor de Light Si­de, vrij­dag aan­ge­kon­digd. De twee toe­stel­len zijn van­af 2 de­cem­ber be­schik­baar. De re­lea­se hangt sa­men met een nieu­we Star Wars-film, Ro­gue One: A Star Wars Sto­ry. Bei­de te­le­foons heb­ben een 5,3 inch scherm, een snap­dra­gon 820 pro­ces­sor en een 22,6 me­ga­pixel ca­me­ra en draai­en op An­droid 6.0. De Star Wars-fans, die de doel­groep zijn, zul­len ech­ter voor­al aan­ge­trok­ken wor­den door an­de­re za­ken.

Li­ve Wall­pa­pers die het doen lij­ken of je in de cock­pit van een X-Wing of een TIE figh­ter zit, een app waar­mee je The For­ce Awa­kens tot 2020 gratis kan be­kij­ken en een Star Wars-kaart­spel op de te­le­foon bij­voor­beeld. Ook de emo­ji’s en ring­to­nes heb­ben een Star Wars-the­ma en zelfs de wek­ker heeft een Star Wars-saus­je ge­kre­gen. Ten slot­te zijn er ook nog vijf me­ta­len Star Wars­fi­guur­tjes voor de ech­te fans be­schik­baar.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.