Ruim­te­ga­me gro­te up­da­te

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De ruim­te­ga­me No Man’s Sky heeft zon­dag een gro­te up­da­te ge­kre­gen. De ma­kers van het spel re­a­ge­ren daar­naast op de ve­le kri­tiek van ge­brui­kers. Op de web­si­te zet Hel­lo Ga­mes uit­een wat er is ver­an­derd door de zo­ge­he­ten ‘Foun­da­ti­on up­da­te’. Zo kun­nen spe­lers ge­was­sen ver­bou­wen, kam­pen op­bou­wen en vracht­sche­pen ko­pen. Daar­naast kun­nen ze een on­be­woon­de pla­neet clai­men door er een ei­gen ba­sis te bou­wen. Ook zijn er nieu­we grond­stof­fen toe­ge­voegd. In No Man’s Sky kan de ge­brui­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.