Zes dak­loos door brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIO - Een wo­ning aan de Soe­meer­weg in Pa­ra­ma­ri­bo is maan­dag­avond in vlam­men op­ge­gaan. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de mel­ding om 18.24 uur bin­nen­kwam. De brand­weer ruk­te met­een uit en had de brand om 18.56 uur on­der con­tro­le. Toen zij ter plaat­se aan­kwam, stond het pand in lich­ter­laaie. Het gaat om een hou­ten laag­bouw­wo­ning. Er woon­den drie vol­was­se­nen en drie kin­de­ren in het huis.

Vol­gens Pi­nas is het niet be­kend waar de be­wo­ners ten tij­de van de brand wa­ren en wie de brand heeft ont­dekt, om­dat de men­sen moei­lijk aan­spreek­baar wa­ren. Hij geeft aan dat de wo­ning niet was aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net en ook niet was ver­ze­kerd. De brand­weer heeft een gas­ci­lin­der van 28 lbs uit de bran­den­de wo­ning ge­haald. Nie­mand heeft let­sel op­ge­lo­pen. De brand­weer­voor­lich­ter zegt dat de wo­ning en in­boe­del ge­heel zijn af­ge­brand. De oor­zaak is vol­gens hem on­be­kend, maar de po­li­tie is be­zig die te on­der­zoe­ken. Pi­nas zegt dat er twee hui­zen op het erf wa­ren. De an­de­re wo­ning heeft schroei­scha­de op­ge­lo­pen. Een wa­ter­tank is daar­bij ook vol­le­dig af­ge­brand. De­ze twee­de wo­ning was wel ver­ze­kerd. De brand­weer heeft twee gas­ci­lin­ders van 28 lbs uit dit huis ge­haald. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.