Dief steelt au­to klant car wash

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een man heeft de au­to van een klant van een car wash ge­sto­len. De po­li­tie heeft de dief aan­ge­hou­den. De aan­ge­ver ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij naar de car wash op de hoek van de Mar­tin Lu­ther King- en Li­vor­no­weg reed om zijn au­to een was­beurt te ge­ven. Toen hij daar aan­kwam, zag hij dat meer­de­re wa­gens voor hem wa­ren die nog een was­beurt moesten krij­gen. De aan­ge­ver par­keer­de zijn au­to toen op het ter­rein van de car wash en liep naar een su­per­markt aan de over­kant. Toen hij in de su­per­markt was, liep een man hem te­ge­moet en gaf hem te ken­nen dat zijn voer­tuig moest wor­den ver­plaatst, om­dat het ver­keerd ge­par­keerd stond. An­de­re voer­tui­gen kon­den niet uit­rij­den. De man die hem dat vroeg, was ge­kleed in een ro­ze trui en een grij­ze kor­te broek. Hij had ta­toe­a­ges aan bei­de ar­men. De aan­ge­ver gaf zijn au­to­sleu­tel aan de man die naar de car wash liep, ter­wijl de aan­ge­ver nog in de su­per­markt was. Kort daar­na ging hij van­uit de win­kel naar de car wash, maar hij zag zijn au­to niet. Hij stel­de met­een een on­der­zoek in. De ar­bei­ders van de car wash wa­ren er niet van op de hoog­te dat hij zijn au­to moest ver­plaat­sen. Vol­gens hen gaat het niet om een col­le­ga. Het drong toen tot de man door dat zijn au­to was ge­sto­len en hij stel­de met­een de po­li­tie op de hoog­te. De po­li­tie wist de da­der te ach­ter­ha­len. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.