Au­to ver­moe­de­lijk in brand ge­sto­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een au­to is gis­ter­och­tend ver­moe­de­lijk in brand ge­sto­ken aan de Hen­dri­ka J Veld­kamp­straat. De ei­ge­naar, een brand­weer­man, werd om­streeks 02.45 uur wak­ker van­we­ge een knal. Hij keek naar bui­ten en zag dat zijn au­to in brand stond. Hij had zijn voer­tuig voor zijn wo­ning ge­par­keerd. Sa­men met de bu­ren die er­bij kwa­men, duw­de hij de wa­gen naar de straat om te voor­ko­men dat de wo­ning in brand zou vlie­gen. Er is ver­moe­de­lijk spra­ke van brand­stich­ting, want op de berm is een jer­ry­can met daar­in wat gas­o­li­ne aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. De po­li­tie stel­de een buurt­on­der­zoek in, maar het le­ver­de geen re­sul­taat op. Nie­mand heeft ge­zien wie de brand heeft ge­sticht. Bij de po­li­tie en de brand­weer kwam de mel­ding van de brand bin­nen. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.