Ema­nu­el­son ad­vi­seert nieu­we ge­ne­ra­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ur­by Ema­nu­el­son voel­de zich hal­ver­we­ge het sei­zoen 2010/11 klaar voor de stap naar het bui­ten­land en koos voor AC Mi­lan. In de Se­rie A deed hij het niet on­aar­dig, maar een vas­te ba­sis­klant werd hij nooit. Hij speel­de na zijn pe­ri­o­de bij Mi­lan voor an­de­re Ita­li­aan­se clubs, maar door die er­va­rin­gen zal Ema­nu­el­son nie­mand ad­vi­se­ren om in Ita­lië te gaan voet­bal­len. De ex-Aja­cied speel­de voor AS Ro­ma, Hel­las Ver­o­na en Ata­lan­ta Ber­ga­mo. Een suc­ces werd dat nooit. “Ga niet naar Ita­lië”, zegt Ema­nu­el­son te­gen­over Ex­tra Ti­me. “Voet­bal in Ita­lië is een hy­po­crie­te sec­tor. Het is moei­lijk om vrien­den te ma­ken en men­sen te vin­den die je kan ver­trou­wen. Er wordt ook al snel een la­bel op je ge­plakt. Frank de Boer werd een paar uur na zijn komst al be­stem­peld als ‘niet ge­schikt’ voor het Ita­li­aan­se voet­bal.” “Al­le jon­ge voet­bal­lers wil ik het­zelf­de ad­vies ge­ven: ga niet voet­bal­len in Ita­lië. Dan heb ik het over Ita­lië als voet­bal­land, niet als land. Voet­bal is hier po­li­tiek. Het zijn niet al­tijd de bes­te spe­lers die spe­len. An­de­re fac­to­ren tel­len hier mee”, al­dus de spe­ler van Shef­field Wed­nes­day. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.