Mour­in­ho kan weer ge­schorst wor­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho hangt op­nieuw een schor­sing bo­ven het hoofd. De En­gel­se voet­bal­bond FA is maan­dag een on­der­zoek ge­start naar de Por­tu­ge­se coach van Man­ches­ter Uni­ted. Mour­in­ho mis­droeg zich zon­dag tij­dens de wed­strijd in de Pre­mier Le­a­gue te­gen West Ham Uni­ted (1-1). De trai­ner schop­te na een klein half­uur spe­len een bi­don met wa­ter weg. Hij werd daar­op naar de tri­bu­ne ge­stuurd door ar­bi­ter Jon Moss.

Het in­ci­dent ge­beur­de na­dat Paul Pog­ba een ge­le kaart kreeg voor een schwal­be. Mour­in­ho was het niet eens met die straf en liet dat mer­ken.

Het was de twee­de keer in een maand dat Mour­in­ho naar de tri­bu­ne werd ge­stuurd. Hij mis­te vier we­ken ge­le­den al de wed­strijd in de Pre­mier Le­a­gue te­gen Swan­sea Ci­ty van­we­ge een schor­sing.

De Por­tu­gees had in de wed­strijd daar­voor te­gen Burn­ley (0-0) in de spe­lers­tun­nel een woor­den­wis­se­ling met scheids­rech­ter Mark Clat­ten­burg. Daar­bij zou de trai­ner de ar­bi­ter heb­ben be­le­digd. De twee­de helft mocht hij van­af de tri­bu­ne be­kij­ken.

Ook werd Mour­in­ho toen ge­straft voor uit­spra­ken aan het adres van ar­bi­ter Antho­ny Taylor voor­af­gaand aan het du­el met Li­ver­pool (0-0) op 17 ok­to­ber. Dat kost­te hem toen ook een boe­te van meer dan 60.000 eu­ro. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.