In­ter­na­zi­o­na­le wil Diego Costa

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter­na­zi­o­na­le boek­te maan­dag­avond een 4-2 over­win­ning op Fi­o­ren­ti­na en Mau­ro Icar­di scoor­de twee keer. De aan­val­ler heeft nu in zijn laat­ste drie thuis­wed­strij­den in de Se­rie A zes keer ge­scoord en staat dit sei­zoen al op twaalf tref­fers in to­taal. I Neraz­zur­ri lij­ken dus geen be­hoef­te te heb­ben aan een nieu­we spits. Don Balón, een ma­ga­zi­ne uit Span­je, pakt dins­dag ech­ter uit met het be­richt dat de Chi­ne­se ei­ge­na­ren van In­ter­na­zi­o­na­le van plan zijn om een bod van vijf­tig mil­joen eu­ro uit te bren­gen op Diego Costa. Het is al­ge­meen be­kend dat de di­rec­tie ook graag Diego Si­me­o­ne wil aan­trek­ken en de Ar­gen­tijn­se coach kent Diego Costa van hun ge­za­men­lij­ke tijd bij At­lé­ti­co Ma­drid goed. De 28-ja­ri­ge Diego Costa, een in Bra­zi­lië ge­bo­ren Span­jaard, staat dit sei­zoen op tien tref­fers in vijf­tien of­fi­ci­ë­le wed­strij­den en heeft bij Chel­sea nog een con­tract tot me­dio 2019. Vol­gens di­ver­se tab­loids kan Diego Costa zijn con­tract in Lon­den ove­ri­gens ook ver­len­gen. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.