Ta­lis­man Ori­gi leidt Li­ver­pool naar hal­ve fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Dank­zij een her­bo­ren Di­vock Ori­gi heeft Li­ver­pool met 2-0 ge­won­nen van Leeds Uni­ted. The Reds plaat­sen zich zo­doen­de voor de hal­ve fi­na­le van het toer­nooi om de Le­a­gue Cup. Ge­or­gi­nio Wijnal­dum kreeg weer een ba­sis­plaats van ma­na­ger Jür­gen Klopp, die ver­der een jeug­dig elf­tal het veld in stuur­de op An­field. Zo was er on­der meer plek voor jon­ge­lin­gen Trent Alexan­derAr­nold, Ke­vin Ste­wart en Ovie Eja­ria. Wijnal­dum was daar­door uit­ge­we­ken naar de links­bui­ten­po­si­tie. Daar zorg­de de Ne­der­land pas twin­tig mi­nu­ten voor tijd voor het eer­ste gro­te ge­vaar van zijn ploeg. De voor­ma­lig spe­ler van on­der meer Fey­en­oord en PSV kwam goed naar bin­nen, maar zag zijn in­zet op de paal be­lan­den. Li­ver­pool had het zwaar te­gen de num­mer vijf van het Cham­pi­ons­hip, maar net als af­ge­lo­pen week­end brak Ori­gi de wed­strijd open. Deed hij dat za­ter­dag in de Pre­mier Le­a­gue te­gen Sun­der­land nog in de 75ste mi­nuut, dins­dag­avond liet hij een mi­nuut lan­ger op zich wach­ten. De 21-ja­ri­ge Belg werk­te een voor­zet van Alexan­der-Ar­nold tot gro­te vreug­de van Klopp knap bin­nen.

Vijf mi­nu­ten la­ter gooi­de Li­ver­pool het du­el op­nieuw dank­zij Ori­gi met­een in het slot. De aan­val­ler gaf de bal na een fraaie ac­tie voor op Wijnal­dum. De Ne­der­lan­der was niet zelf­zuch­tig en hak­te stijl­vol door op in­val­ler Ben Wood­burn. De ze­ven­tien­ja­ri­ge Welsh­man bleef rus­tig en schoot zijn eer­ste doel­punt voor Li­ver­pool bin­nen. Wood­burn volg­de daar­mee Mi­chael Owen op als jong­ste doel­pun­ten­ma­ker in de ge­schie­de­nis van de club. Door de ze­ge op Leeds plaatst Li­ver­pool zich voor de hal­ve fi­na­le van de Le­a­gue Cup, het toer­nooi waar­in ze vo­rig sei­zoen de fi­na­le wis­ten te be­ha­len. Toen werd na straf­schop­pen ver­lo­ren van Man­ches­ter Ci­ty. (VI)

Di­vock Ori­gi (r) van Li­ver­pool pro­beert de bal on­der con­tro­le te hou­den. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.