Ura­nia wint van Para­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Para­na heeft een ach­ter­stand in de wed­strijd te­gen Ura­nia niet kun­nen om­zet­ten in een ge­lijk­spel, bij de voort­zet­ting van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Le­ly­dorp Sport Bond. In het GR Singh­sta­di­on ver­loor Para­na met 2-1. Bij de rust stond Ura­nia voor met 2-0. De teams be­gon­nen de wed­strijd goed en kre­gen ook kan­sen, maar gin­gen daar non­cha­lant mee om. Na een aan­tal kan­sen ge­mist te heb­ben, was het Sha­ran Ram­das die de sco­re open­de voor Ura­nia. Ram­das vond het net in de twin­tig­ste mi­nuut. Hier­na kre­gen Para­na en Ura­nia kan­sen om te sco­ren, maar de teams faal­den. In de 40ste mi­nuut nam Ura­nia een rui­me voor­sprong door een doel­punt van Mi­la­no Kar­wa­fo­di: 2-0.

In de twee­de helft kreeg Para­na een boost, toen Ura­nia werd ge­re­du­ceerd tot tien man. Fa­bi­an Sim­son kreeg de ro­de kaart. Van de­ze min­der­heid maak­te Para­na goed ge­bruik en ver­klein­de de ach­ter­stand. Mai­kel Moel­jo­red­jo scoor­de. Para­na kon ech­ter niet ver­der ko­men dan dit doel­punt en ver­loor zo de wed­strijd. In de­ze zelf­de klasse kwa­men Tongk­ha en Pi­kien Sa­ron niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel. Mel­vin Moe­ra-Awa­li gaf Pi­kien Sa­ron de voor­sprong, maar Zhill Be­ti­aan trok teams in de twee­de helft weer naast el­kaar.

In de twee­de klasse won Bern­hard­dorp met 2-0 van Cu­ra Boys. Ro­bin To­wi­ro­no en Ste­fa­no Para­na scoor­den voor de win­nen­de par­tij. Ook Ras’75 boek­te een 2-0 over­win­ning op Ram­baan. Djo Toe­koe­li nam bei­de doel­pun­ten voor zijn re­ke­ning. De com­pe­ti­tie wordt zon­dag voort­ge­zet met de vol­gen­de wed­strij­den: Sea BoysBan­gun Mu­da (U-20), Re­al Poer­wo-Para­na Uni­ted (twee­de klasse), Ju­ni­or-Ura­nia (eer­ste klasse) en Fey­en­oor­dFla­min­go (eer­ste klasse).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.