In­ter­bom en De Vuist gaan voor ze­ge in ga­me drie

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Zo­wel In­ter­bom als De Vuist gaat van­daag voor een ze­ge in ga­me drie van de play-offs van de eer­ste klasse van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In­ter­bom won ga­me een met 4-3 en De Vuist won de twee­de in de ver­len­ging, ook met 4-3. Van­daag moet de­ze ga­me een be­slis­sing bren­gen in de­ze se­rie. De win­naar plaatst zich voor de her­kan­singserie, ter­wijl de ver­lie­zer uit de play-offs zal lig­gen.

In de al­ge­me­ne ron­de ein­dig­de De Vuist op de der­de plaats en In­ter­bom werd vier­de. In de al­ge­me­ne ron­de kwa­men de­ze teams twee keer te­gen el­kaar uit. In de eer­ste ron­de won De Vuist met 6-3 en in de twee­de ron­de met 6-2. Van­daag is het al­les of niets voor bei­de teams. De ver­lie­zer zal uit de com­pe­ti­tie lig­gen, ter­wijl de win­naar in de her­kan­singserie uit zal ko­men te­gen Si­lent voor de twee­de plek in de fi­na­le. Ka­bel Boyz 2 heeft zich ten kos­te van Si­lent ge­plaatst voor de fi­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.