Weer tri­ple-dou­ble voor West­brook

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Voor de acht­ste keer dit sei­zoen heeft Rus­sell West­brook een wed­strijd af­ge­slo­ten met een tri­ple­dou­ble voor Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der. In New York leid­de hij Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der met 27 pun­ten, 18 re­bounds en 14 as­sists naar de over­win­ning op Knicks: 103-112. Het was zijn der­de tri­ple-dou­ble (meer dan tien pun­ten, re­bounds en as­sists) op rij en de vijf­de in de laat­ste ze­ven wed­strij­den. West­brook heeft na ne­gen­tien wed­strij­den een tri­ple-dou­ble als ge­mid­del­de, een zeld­zaam­heid in de NBA. West­brook zelf is niet on­der de in­druk van zijn fe­no­me­na­le cij­fers. “Het doet me eer­lijk ge­zegd niet zo­veel”, zegt de vijf­vou­di­ge Al­lStar. “Ik wil ge­woon een hoog ni­veau ha­len en wed­strij­den win­nen.” Hij zegt zelf nog lang niet aan zijn top te zit­ten. “Ik kan nog veel din­gen ver­be­te­ren. El­ke wed­strijd kijk ik te­rug en dan vind ik iets wat be­ter kan.” Gol­den Sta­te War­ri­ors was thuis At­lan­ta Hawks de baas: 105-100. Het was de twaalf­de ze­ge op rij voor de kop­lo­per in de Wes­tern Con­fe­ren­ce, die nu op zes­tien over­win­nin­gen te­gen­over twee ne­der­la­gen staat. Step­hen Cur­ry en Ke­vin Du­rant maak­ten bei­den 25 pun­ten voor War­ri­ors.

Was­hing­ton Wi­zards-Sa­cra­men­to Kings: 101-95, Tor­on­to Rap­torsPhi­l­a­delp­hia 76ers: 122-95, Mi­a­mi Heat-Bos­ton Cel­tics: 104-112, Memphis Grizz­liesChar­lot­te Hor­nets: 85-104 en Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves-Utah Jazz: 103-112. (Nos)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.