Ar­sen­al wil Oblak ha­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al gaat on­danks de ho­ge vraag­prijs van At­lé­ti­co Ma­drid toch een po­ging doen voor Jan Oblak. Trai­ner Ar­sè­ne Wen­ger is een lief­heb­ber van de doel­man. Oblak pres­teert al een flin­ke pe­ri­o­de bo­ven­ge­mid­deld in het shirt van At­lé­ti­co Ma­drid. De goa­lie staat daar­door op het ver­lang­lijst­je van di­ver­se Eu­ro­pe­se groot­mach­ten. Ook Wen­ger wil een po­ging wa­gen voor de Slo­veen, weet Goal. Wen­ger dringt er bij de club­lei­ding van Ar­sen­al op aan om Oblak van At­lé­ti­co over te ne­men. Maar vast staat dat de Lon­de­na­ren daar­voor niet het on­der­ste uit de kan zul­len ha­len. At­lé­ti­co heeft een prijs­kaart­je van hon­derd mil­joen eu­ro omm de nek van Oblak ge­han­gen. Ar­sen­al gaat hoe dan ook een bod uit­bren­gen, dat la­ger zal zijn dan de vraag­prijs van de Ma­dri­le­nen. Aan het ein­de van het sei­zoen gaat Oblak al­le op­ties be­kij­ken en maakt hij een be­sluit over zijn toe­komst. Tot nu toe wordt ver­wacht dat hij At­lé­ti­co trouw blijft. Daar speel­de hij dit sei­zoen in al­le der­tien com­pe­ti­tie­du­els tot nu toe voor de hoofd­ste­de­lin­gen. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.