“Men­sen heb­ben ver­keerd beeld van mijn re­la­tie”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Hei­di Klum heeft het idee dat men­sen een ver­keerd beeld heb­ben van haar re­la­tie met de der­tien jaar jon­ge­re Vi­to Sch­na­bel. Het mo­del wordt re­gel­ma­tig zoe­nend ge­fo­to­gra­feerd met haar vriend, waar­door men­sen kun­nen den­ken dat ze haar lief­de erg graag in het open­baar uit. De in­ter­vie­wer van Ocean Dri­ve merkt op dat het 43-ja­ri­ge mo­del heel open is over seks en niet bang is om in het open­baar haar ge­ne­gen­heid te to­nen. Klum snapt dat beeld, maar wil er een be­lang­rij­ke op­mer­king bij plaat­sen. “Als ik in het open­baar lief­de toon, is dat als ik op een boot zit of er­gens wan­del. Als je die fo­to’s eens zou uit­zoo­men, zou je zien dat ik met mijn vriend op plek­ken kom waar wei­nig an­de­ren zijn. He­laas vol­gen de pa­pa­raz­zi ons in een he­li­kop­ter, of ze han­gen in een bos­je of zit­ten op een boot­je en ko­men zelfs uit het wa­ter met duik­kle­ding. Men­sen zien dat niet en dus lijkt het als­of we de he­le tijd in het open­baar aan het zoe­nen zijn”, al­dus Klum. Dat de me­dia haar een ‘cou­gar’ noe­men om­dat zij ou­der is dan haar vriend, maakt Klum niet uit. “Het gaat he­le­maal niet om leef­tijd. We heb­ben een fan­tas­ti­sche band, we heb­ben het naar ons zin sa­men en we hou­den van el­kaar. Het maakt niet uit wat an­de­re zeg­gen. Als je maar weet dat je het sa­men ge­zel­lig hebt thuis. Daar gaat het om.”

(NU.nl/fo­to: just­good­vi­be.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.