Ja­pan ruimt kip­pen en een­den na uit­braak vo­gel­griep

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JA­PAN - Ja­pan is be­gon­nen met het rui­men van meer dan 300.000 kip­pen en een­den, na de ont­dek­king van een zeer be­smet­te­lij­ke va­ri­ant van vo­gel­griep. De uit­braak van de ziek­te op boer­de­rij­en in het noor­den van Ja­pan is de eer­ste in bij­na twee jaar tijd, meld­den lo­ka­le au­to­ri­tei­ten gis­te­ren. In het klei­ne dorp­je Se­ki­ka­wa, noor­de­lijk van de hoofd­stad Tokio, is di­rect be­gon­nen met de ont­rui­ming van meer dan 310.000 kip­pen op een boer­de­rij na­dat daar veer­tig vo­gels dood wa­ren aan­ge­trof­fen. De bees­ten zou­den be­smet zijn met een vi­rus dat vo­gel­griep ver­oor­zaakt. Ver­der­op in Ao­mo­ri zijn 16.500 een­den ge­ruimd na­dat som­mi­gen po­si­tief test­ten voor vo­gel­griep. Het is voor het eerst dat het vo­gel­griep­vi­rus op­duikt in dit deel van Ja­pan. In Zuid-Ko­rea wer­den het af­ge­lo­pen week­end uit voor­zorg geen kip­pen ver­voerd, zo­dat een plaat­se­lij­ke uit­braak van het vi­rus de kop in kon wor­den ge­drukt.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.