JPMor­gan ver­hoogt koers­doel KBC

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - JPMor­gan Ca­zen­o­ve heeft gis­te­ren het koers­doel voor KBC Groep ver­hoogd van 68,00 naar 69,00 eu­ro met een on­ge­wij­zigd Neu­traal ad­vies. Vol­gens de ana­lis­ten van de Ame­ri­kaan­se za­ken­bank le­vert KBC een ‘sta­bie­le pres­ta­tie’. De markt­vor­sers pas­ten hun winst­taxa­ties voor 2017 en 2018 met 1 pro­cent op­waarts aan. Voor 2016 en 2019 lie­ten zij hun ra­min­gen on­ge­moeid.

Ver­der re­ke­nen de ana­lis­ten er op dat het di­vi­dend over dit jaar 2,83 eu­ro per aan­deel KBC zal be­dra­gen. In de ko­men­de ja­ren zal dit groei­en naar 3,45 eu­ro over 2019, al­dus de za­ken­bank. Met dit di­vi­dend be­houdt KBC vol­doen­de fi­nan­ci­ë­le ruim­te en zal de CET1 ka­pi­taal ra­tio in 2019 zijn ge­ste­gen naar 18,5 pro­cent. “Hoe­wel een deel van het ka­pi­taal­sur­plus ver­moe­de­lijk zal wor­den ge­bruikt voor over­na­mes […] den­ken we dat er nog wat op­waarts po­ten­ti­eel is boven­op onze di­vi­den­dra­min­gen”, al­dus de ana­lis­ten.

Op een grof­weg vlak­ke beurs steeg het aan­deel KBC Groep gis­te­ren 0,8 pro­cent naar 56,25 eu­ro. (Beurs­dui­vel/ fo­to: efi­nan­ci­al­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.