Duit­se im­port­prij­zen da­len min­der hard

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BER­LIJN - De Duit­se im­port­prij­zen zijn in ok­to­ber, net als in de voor­gaan­de maan­den, ge­daald. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van het Duit­se sta­tis­tiek­bu­reau Desta­tis. In ok­to­ber daal­den de im­port­prij­zen met 0,6 pro­cent op jaar­ba­sis. In sep­tem­ber daal­den de prij­zen nog met 2,6 pro­cent op jaar­ba­sis en ook in au­gus­tus was dit 2,6 pro­cent. Op maand­ba­sis steeg het prijs­peil in ok­to­ber even­wel met 0,9 pro­cent. De ex­port­prij­zen daal­den in ok­to­ber met 0,1 pro­cent op jaar­ba­sis, ter­wijl op maand­ba­sis de prij­zen met 0,3 pro­cent ste­gen. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.