Ar­res­tant breekt hand­boei­en door­mid­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man die werd aan­ge­hou­den in het Bra­bant­se Oss is er met bruut ge­weld in ge­slaagd zich los te bre­ken uit de hand­boei­en die de po­li­tie hem had om­ge­daan. De man ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol en mo­ge­lijk an­de­re ver­do­ven­de mid­de­len. De man werd in de nacht van za­ter­dag op zon­dag op­ge­pakt na­dat hij op straat door het lint was ge­gaan. Hij schreeuw­de dat hij ie­mand zou gaan ver­moor­den, schrijft de po­li­tie op Fa­ce­book. Agen­ten die de man aan­spra­ken za­gen dat hij gro­te pu­pil­len had en dat het schuim op zijn mond stond. Ook ro­ken de agen­ten dat de man al­co­hol had ge­dron­ken. De man werd aan­ge­hou­den, on­der meer we­gens op­rui­ing. Op het po­li­tie­bu­reau ging het mis. De man be­le­dig­de een aan­tal agen­ten en bleek zo bui­ten zin­nen dat hij de hand­boei­en door­mid­den brak, schrijft de po­li­tie. Pas na zijn voor­ge­lei­ding aan de hulp­of­fi­cier van jus­ti­tie werd hij rus­ti­ger, schrijft de po­li­tie. De po­li­tie heeft bloed af­ge­no­men bij de man.

(Rtl nieuws/ Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.