Ba­by ont­waakt uit co­ma na rechts­zaak om le­vens­ein­de

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een bij­zon­der ver­haal van­uit Frank­rijk, waar een een­ja­rig meis­je uit een co­ma ont­waak­te, tien da­gen na­dat haar ou­ders de rechts­zaak om haar le­vens­on­der­steu­ning had­den ge­won­nen. Mar­wa, zo­als het meis­je heet, werd van­af sep­tem­ber in co­ma ge­hou­den na­dat zij een vi­rus kreeg dat haar ze­nuw­stel­sel aan­tast­te. Na twee maan­den was Mar­wa nog niet wak­ker ge­wor­den. De dok­ters be­slo­ten dat het tijd werd om de ma­chi­nes die de een­ja­ri­ge nog in le­ven hiel­den, uit te zet­ten. De re­den: ze zou ern­sti­ge pro­ble­men heb­ben, als ze al wak­ker zou wor­den. De aan­ge­da­ne ou­ders wil­den de strijd om hun doch­ter nog niet op­ge­ven en start­ten een on­li­ne cam­pag­ne: Ja­mais sans Mar­wa, of­te­wel Nooit zon­der Mar­wa. Met de pe­ti­tie haal­den ze meer dan 114.000 hand­te­ke­nin­gen op en de recht­bank be­sloot de zorg voor de ba­by in het Fran­se zie­ken­huis nog twee maan­den lan­ger aan te hou­den. Die twee maan­den wa­ren meer dan ge­noeg voor het zie­ke meis­je: na tien da­gen ont­waak­te ze ‘la­chend’ uit het co­ma. Haar fa­mi­lie heeft op Fa­ce­book be­ves­tigd dat de or­ga­nen van de een­ja­ri­ge nor­maal wer­ken. De emo­ti­o­ne­le va­der van Mar­wa heeft zijn doch­ter kort na het ont­wa­ken ge­filmd: Aan de Fran­se nieuws­si­te Ni­ce Ma­tin laat hij we­ten dat Mar­wa’s be­han­de­ling door­gaat, maar dat ze veel voor­uit­gang zien. “Als ik met haar praat, hoort ze mijn stem. Ze re­a­geert: soms lacht ze zelfs.”

(Me­tro­ti­me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.