Vrouw ver­moord

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Een vrouw is gis­te­ren in een ap­par­te­ment in het dis­trict Wa­ni­ca ver­moord. Haar ont­ziel­de li­chaam is aan­ge­trof­fen. De krant ver­neemt dat een man naar het po­li­tie­sta­ti­on ging om door te ge­ven dat hij een re­la­tie heeft met een vrouw. De­ze vrouw zou dins­dag­avond bij hem heb­ben ge­sla­pen en was gis­te­ren te­rug naar haar ap­par­te­ment op de hoek van de Jie Foeng Sang- en Kat­wijk­weg. Hij was be­zig whats­ap­p­be­rich­ten voor haar te stu­ren, maar zij re­a­geer­de niet. Toen hij op haar te­le­foon­num­mer bel­de, kreeg hij een man aan de lijn. Ver­moe­de­lijk was die per­soon haar ex-vriend die hem door­gaf dat hij niet meer moest bel­len, daar hij haar reeds had ver­moord. De po­li­tie is sa­men met de mel­der ge­re­den naar het adres waar het lijk werd aan­ge­trof­fen. De Re­cher­che en Fo­ren­si­sche Op­spo­ring wa­ren ook ter plaat­se voor een on­der­zoek. Het ont­ziel­de li­chaam is in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. De krant ver­neemt dat de da­der de vrouw ver­moe­de­lijk mid­dels mes­ste­ken heeft om­ge­bracht. De da­der was gis­ter­avond nog voort­vluch­tig. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.