2e Ti­mes of Su­ri­na­me Gi­ve Away ac­tie ge­start

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De 2e Ti­mes of Su­ri­na­me Gi­ve Away ac­tie gaat van­daag van start. Na de eer­ste suc­ces­vol­le Gi­ve Away ac­tie die van ju­li tot en met ok­to­ber 2016 werd ge­hou­den, heeft de krant be­slo­ten om haar trou­we le­zers bij de 2e Gi­ve Away ac­tie weer in de ge­le­gen­heid te stel­len om leu­ke prij­zen te win­nen. Van­af van­daag kun­nen de le­zers het deel­na­me­for­mu­lier, dat steeds op pa­gi­na 2 zal wor­den ge­plaatst, uit­knip­pen en in­vul­len en in de daar­voor be­stem­de boxen de­po­ne­ren bij de ver­schil­len­de su­per­mark­ten waar­van de adres­sen de ko­men­de da­gen be­kend­ge­maakt zul­len wor­den. Volg de pro­mo­tie en ad­ver­ten­ties over de 2e Gi­ve Away ac­tie die van­daag van start gaat. De trek­king is ge­pland op 1 maart 2017.

Zie deel­na­me­for­mu­lier op pa­gi­na 2 en de win­naars van de eer­ste trek­king op pa­gi­na 24.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.