Door ver­trou­wen en res­pect voor el­kaar 60 jaar sa­men

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Het echt­paar Hans­radj Hoe­blal (77) en Se­wrad­ji Jan­ki (77) heeft gis­te­ren zijn dia­man­ten hu­we­lijk ge­vierd. De dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen (dc’s) Ro­li­ne Sams­oe­dien en Sar­wan­koe­mar Ra­mai zijn ge­weest om het echt­paar te fe­li­ci­te­ren na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se. Zij heb­ben een bloem­stuk en een en­ve­lop­pe met een geld­be­drag over­han­digd aan het echt­paar. Het paar was heel blij om de dc’s te mo­gen ont­van­gen. Sams­oe­dien zegt dat dit echt­paar als voor­beeld mag die­nen voor an­de­ren. Het kop­pel heeft zes­tig jaar lief en leed ge­deeld. Dit echt­paar woont aan de Santo­pol­der­weg. Hoe­blal is ge­pen­si­o­neer­de van ’s lands­boer­de­rij Ree­berg. Daar heeft hij 32 jaar ge­werkt tot aan zijn pen­si­oen. Zijn vrouw hoef­de niet bui­tens­huis te wer­ken, maar deed het huis­hou­den en had de zorg over de kin­de­ren. Zij hielp haar man ook met de land­bouw. Het echt­paar heeft ze­ven kin­de­ren, on­der wie drie zo­nen en vier doch­ters. Ver­der heeft het kop­pel twaalf klein­kin­de­ren en drie ach­ter­klein­kin­de­ren. De oud­ste zoon kwam op 52-ja­ri­ge leef­tijd te over­lij­den. Dit is een diep­te­punt voor het echt­paar. Door el­kaar te ver­trou­wen, heeft dit hu­we­lijk stand­ge­hou­den. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.