Ze­ven ki­lo co­ke in kof­fer on­der­schept

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/NEW YORK - Een Su­ri­na­mer is door de mand ge­val­len bij aan­komst in New York. De man heeft ruim ze­ven ki­lo­gram co­ca­ï­ne van­uit Su­ri­na­me kun­nen smok­ke­len naar de Ver­e­nig­de Sta­ten (VS). Hij werd op de Jo­hn F. Ken­ne­dy In­ter­na­ti­o­nal Air­port aan­ge­hou­den. De drugs heeft een straat­waar­de van USD 255 dui­zend.

Het gaat om Dhroep­chand B die van­uit de Johan Adolf Pen­gel Lucht­ha­ven via Tri­nidad en To­ba­go reis­de naar de VS. De drugs wa­ren ver­stopt in zijn kof­fers. Hij wist pro­bleem­loos de au­to­ri­tei­ten in Su­ri­na­me als die op Tri­nidad te pas­se­ren. In de VS aan­ge­ko­men viel het de dou­a­ne tij­dens de in­spec­tie ech­ter di­rect op dat er iets mis was met de kof­fers van de man. De kof­fers had­den op­val­len­de dik­ke wan­den en wa­ren uit­zon­der­lijk zwaar. Bij ver­de­re in­spec­tie werd een wit­te sub­stan­tie ont­dekt die la­ter co­cai­ne bleek te zijn. Dhroep­chand B is aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Vol­gens Ro­bert Pe­rez, van de dou­a­ne in New York, wor­den da­ge­lijks drugs­vang­sten ge­daan op de lucht­ha­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.