Au­to ‘vliegt’ over ka­naal...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Een buur­man ver­telt aan de krant dat hij ten tij­de van het ver­keers­on­ge­val wak­ker was. Hij hoor­de de har­de knal en dacht dat een au­to in het ka­naal was be­land. Vol­gens hem heeft hij va­ker per­so­nen die met hun au­to in het ka­naal wa­ren be­land, er­uit ge­haald. Daar­om dacht hij dat er gis­ter­och­tend weer werk voor hem was, waar­door hij weer zijn laar­zen aan­deed om gauw in het ka­naal te sprin­gen. Dat was ech­ter niet no­dig, om­dat de si­tu­a­tie veel er­ger bleek te zijn. Hij merk­te dat een stil­staan­de au­to was om­ver­ge­re­den. Hij zag ver­vol­gens dat de au­to in de wo­ning van de bu­ren was be­land. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.