Aan­vul­lend dos­sier in dub­be­le moord­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe heeft gis­te­ren een aan­vul­lend dos­sier over­han­digd in een dub­be­le moord­zaak. In de­ze zaak staan Se­bas­ti­an A, Pi­a­nai­ke E, Pi­toe I en Soe­wi M te­recht. Mai­koe zei dat zij nog een ko­pie van dit dos­sier aan de ver­de­di­ging be­staan­de uit Os­car Kou­len, Jus­ti­na Edu­ards en Be­ni­to Pick zal af­ge­ven.

Het aan­vul­len­de dos­sier heeft be­trek­king op ver­ho­ren van en­ke­le per­so­nen door de po­li­tie. De vier man­nen wor­den ver­dacht van de moord op twee Bra­zi­li­a­nen op 18 ok­to­ber 2009. De ver­den­king is dat zij twee slacht­of­fers in koe­len bloe­de heb­ben neer­ge­scho­ten in het Ana­pai­ke-ge­bied in het dis­trict Si­pa­li­wini. De po­li­tie was sinds 2009 op zoek naar de da­ders en ver­za­mel­de in­for­ma­tie. Ze kreeg in­for­ma­tie dat een van de man­nen die be­trok­ken­heid zou heb­ben ge­had bij de dub­be­le moord, bij een win­kel was. De po­li­tie ging op de lo­ca­tie en hield die ver­dach­te aan. De ver­dach­te ont­ken­de na zijn aan­hou­ding dat hij zich aan enig straf­baar feit heeft schul­dig ge­maakt. Een an­de­re man, die werd aan­ge­hou­den, gaf bij de po­li­tie toe dat hij sa­men met an­de­ren be­trok­ken­heid zou heb­ben ge­had op de moord van twee Bra­zi­li­a­nen.

Na­dat er was ge­scho­ten op de twee Bra­zi­li­a­nen was er ook in de rug van een boots­man ge­scho­ten. De boots­man heeft de schot­ver­won­ding over­leefd en hij ver­klaart dat hij na het ge­beu­ren in een dip was ge­raakt en er zelfs een trau­ma aan had over­ge­hou­den. Hij zou de per­soon die hem her­haal­de­lijk in de rug had ge­scho­ten niet pre­cies kun­nen her­ken­nen. Op 16 ja­nu­a­ri wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.