Man ont­kent seks met meis­je

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De 34-ja­ri­ge Te­tije­se W ont­ken­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat hij seks heeft ge­had met een min­der­ja­rig meis­je. Hij wordt er­van ver­dacht dat hij op 4 maart de sek­su­e­le han­de­lin­gen zou heb­ben ge­pleegd. Bij de po­li­tie had de man be­kend dat hij seks had ge­kre­gen met het meis­je en hij gaf aan hoe het er­aan was toe­ge­gaan. Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran merk­te op dat de ver­dach­te toen ge­de­tail­leer­de ver­kla­rin­gen had af­ge­legd die over­een­ko­men met die van de min­der­ja­ri­ge. On­danks het feit dat hij hier­op werd ge­we­zen, bleef hij er­bij dat hij niets heeft ge­daan. Om­dat de man is te­rug­ge­ko­men op zijn ver­kla­ring, zal het slacht­of­fer op de zit­ting wor­den ge­hoord. De­ze ge­tui­ge was reeds op­ge­bracht door of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe, maar ze had het meis­je nog niet ge­dag­vaard, om­dat de ver­dach­te tij­dens het voor­on­der­zoek had be­kend. Kan­hai zei dat het slacht­of­fer heeft aan­ge­ge­ven, dat zij wil af­zien van ver­de­re straf­ver­vol­ging wat zij via de fa­mi­lie heeft ken­baar ge­maakt. Op 6 fe­bru­a­ri zal de be­han­de­ling van de­ze zaak wor­den voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.